4 Finance Sp. z o.o.
4 Finance Sp. z o.o.

4 Finance Sp. z o.o. powstała w 2004 r. Od początku swojej działalności misja spółki jest wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Realizując misje Spółka rozpoczęła swoją działalność od aktywnej obecności na rynku faktoringowym, działając najpierw jako broker faktoringowy, następnie realizując projekt uruchomienia Spółki faktoringowej. Spółka wspierała swoich klientów wiedzą merytoryczną z zakresu finansów i jak również wsparciem kapitałowym i finansowym. Ponadto Spółka uczestniczy w pracach projektowych budowy i wdrażania systemów faktoringowych. Od trzech lat 4Finance. Sp. z o.o. realizuje projekty z zakresu finansowania dostaw. Duże zainteresowanie tą usługą ze strony klientów spowodowało że działalność ta stała się obecnie najważniejszą linią biznesową. W związku z powyższym spółka stworzyła dwa centra produktowe 
1/ Centrum Handlu Wewnętrznego 
2/ Centrum Handlu Zagranicznego 

Spółka w 2012 r zdobyła zajęła trzecie miejsce wśród firm mazowieckich w rankingu Gepardy Biznesu

 
Firma 4 Finance Sp. z o.o. została wpisana do rejestru KRS pod numerem 0000188888 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy XX Wydział Gospodarczy.

To change the appearance of the page, edit the styles of the corresponding elements (in most cases by using the "Main Frame" Style Zone).  

4 Finance Sp. z o.o. powstała w 2004 r. Od początku swojej działalności misja spółki jest wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Realizując misje Spółka rozpoczęła swoją działalność od aktywnej obecności na rynku faktoringowym, działając najpierw jako broker faktoringowy, następnie realizując projekt uruchomienia Spółki faktoringowej. Spółka wspierała swoich klientów wiedzą merytoryczną z zakresu finansów i jak również wsparciem kapitałowym i finansowym. Ponadto Spółka uczestniczy w pracach projektowych budowy i wdrażania systemów faktoringowych. Od trzech lat 4Finance. Sp. z o.o. realizuje projekty z zakresu finansowania dostaw. Duże zainteresowanie tą usługą ze strony klientów spowodowało że działalność ta stała się obecnie najważniejszą linią biznesową. W związku z powyższym spółka stworzyła dwa centra produktowe 
1/ Centrum Handlu Wewnętrznego 
2/ Centrum Handlu Zagranicznego 

Spółka w 2012 r zdobyła zajęła trzecie miejsce wśród firm mazowieckich w rankingu Gepardy Biznesu

 
Firma 4 Finance Sp. z o.o. została wpisana do rejestru KRS pod numerem 0000188888 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy XX Wydział Gospodarczy.

To change the menu’s links: edit, copy-paste, or delete the Link Elements within. 
 
To hide an element without deleting it, use its property Visible.
To "activate" displaying of an arrow, use its property "Visible"
Nasza usługa jest wyjątkowa
Dzięki nam uzyskasz najlepsze warunki u swojego dostawcy
Centrum Handlu Wewnętrznego
Uzyskuj rabaty u dostawców za płatność gotówką.
Wskaż nam dostawcę u którego chcesz kupić towar albo zleć nam wyszukanie dostawcy z najlepszą ceną. My kupimy ten towar na twoje zlecenie i odsprzedamy go Tobie z ustalonym terminem płatności (nie dłuższym niż 90 dni) 
Sprawdź korzyści ze współpracy 
- rabaty u dostawców 
- wydłużony termin płatności 
- zobowiązanie pozostaje w bilansie zobowiązaniem handlowym a nie finansowym (inaczej niż w faktoringu odwrotnym).
 

Centrum Handlu Zagranicznego
Uzyskuj rabaty u dostawców za wcześniejszą płatność i płać po korzystnym kursie.
Kupujesz towary w Unii Europejskiej i chciałbyś skorzystać z naszych usług. Nie ma problemu. Schemat transakcji jest identyczny jak w obrocie krajowym. Dodatkowo oferujemy ochronę przed ryzykiem kursowym i zdejmujemy z Ciebie konieczność prowadzenia rozliczeń walutowych. Za towar do nas zapłacisz w złotówkach. Nasze przeliczenie odbywa się po atrakcyjnym kursie.  
Sprawdź korzyści ze współpracy 
- rabaty u dostawców 
- wydłużony termin płatności 
- zobowiązanie pozostaje w bilansie zobowiązaniem handlowym a nie finansowym (inaczej niż w faktoringu odwrotnym). 
- brak rozliczeń walutowych, korzystne kursy przeliczeń. 

FAKTORING 
Jakie to jest proste 

 Robimy to już 16 lat
Faktoring jest naszym hobby
Jesteś firmą faktoringową lub chciałbyś stworzyć własną firmę faktoringową nawiąż z nami współpracę.
Doradzamy w zakresie: 
- procedur ryzyka 
- wykorzystania systemów 
- procedur operacyjnych 
- procedur bezpieczeństwa 
- budowy struktur 
- budowy produktów 


Jesteś firmą poszukującą faktoringu lub chcesz zmienić faktora.
Doradzamy w zakresie: 
- wyboru rodzaju faktoringu 
- wyboru oferty cenowej 
- dopasowania usługi do potrzeb klienta 
- analizy zapisów umów faktoringowych 


4 Finance Sp. z o.o. powstała w 2004 r. Od początku swojej działalności misją Spółki jest wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Realizując misję Spółka rozpoczęła swoją działalność od aktywnej obecności na rynku faktoringowym, działając najpierw jako broker faktoringowy, następnie realizując projekt uruchomienia Spółki faktoringowej. 4 Finance Sp. z o.o. wspierała swoich klientów wiedzą merytoryczną z zakresu finansów, jak również wsparciem kapitałowym i finansowym. Ponadto Spółka uczestniczy w pracach projektowych budowy i wdrażania systemów faktoringowych. Od trzech lat 4Finance. Sp. z o.o. realizuje projekty z zakresu finansowania dostaw. Duże zainteresowanie tą usługą ze strony klientów spowodowało że działalność ta stała się obecnie najważniejszą linią biznesową. W związku z powyższym spółka stworzyła dwa centra produktowe 
1/ Centrum Handlu Wewnętrznego 
2/ Centrum Handlu Zagranicznego 

Spółka w 2012 r zajęła drugie miejsce wśród firm mazowieckich w rankingu Gepardy Biznesu

 
Firma 4 Finance Sp. z o.o. została wpisana do rejestru KRS pod numerem 0000188888 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy XX Wydział Gospodarczy.


Adres
ul. Topiel 23, 00-342 Warszawa
telefon
22 216 95 98
e-mail
biuro@4finance.pl
KONTAKT